Přesun na obsah

Scenofest

Scenofest jako součást Studentské sekce PQ 07 vytvořil ve Střední hale Průmyslového paláce interaktivní centrum tvůrčí spolupráce, v němž si účastníci z celého světa vyměňovali nápady, myšlenky, ale především se vzájemně inspirovali. Studenti, pedagogové, začínající tvůrci i profesionální umělci z celého světa měli možnost zúčastnit se vybraných programů a představení nebo jen nahlédnout do tvůrčích dílen a jednotlivých instalací/realizací.

Hlavními projekty byla stavba nové Babylonské věže a adaptace a prostorové ztvárnění klasické antické komedie – Aristofanových Ptáků.  Kromě tpho bylo ve Střední hale postaveno Divadlo Scenofestu, jehož autorem byl francouzský scénograf a architekt, dlouholetý kolega významného režiséra Petera Brooka, Jean-Guy Lecat, a v němž se odehrával celodenní program představení, přednášek, ukázek a prezentací.

                 

Babylonská věž, jež byla centrálním, 18 metrů vysokým bodem Scenofestu, byla prostorem nejen pro výstavy, ale  i divadelní představení, dílny a prezentace. Dále bylo v rámci Scenofestu připraveno na 90 workshopů, v nichž se zúčastnilo 1100 studentů z celého světa. Workshopy vedli zdarma umělci a odborníci ze všech oblastí divadelního designu a desítek zemí z celého světa. Studenti účastnící se různých praktických dílen pak mohli vystavovat svá díla v Babylonské věži, prezentace měly formu statické instalace i doprovodných živých vystoupení. Dílny se odehrávaly přímo jak ve Střední hale, což umožnilo návštěvníkům procházejícím halou nahlédnout pod pokličku kreativní tvorby, tak i v dalších prostorech Divadla Alfred ve dvoře, prostoru NoD/Roxy a v Ekotechnickém muzeu.

Jednou z částí programu byl  také projekt Design jako performance – desítky představení, které se odehrály nejen v Divadle Scenofestu, ale také na prostoru před Průmyslovým palácem i na Ovocném trhu. Ve dnech slavnostního zahájení a předávání cen PQ uvedl Scenofest dvě noční prezentace uvnitř Babylonské věže, které diváky seznámily se společnou prací scénografů, kostýmních výtvarníků a zvukových a světelných designérů.

  

Kromě zmíněných hlavních výstav byly ve Střední hale umístěny také digitální výstavy např. zvukového designu, či všech prací , které se přihlásily do výstavních projektů a také prestižní Architektonická soutěž OISTATu, které se zúčastnilo více než 250 architektů z 38 zemí. Na výstavě byly prezentovány práce 40 finalistů soutěže. Neustále se vyvíjejícím uměleckým dílem byla Ptačí stěna, na které mohl každý návštěvník PQ a Scenofestu na pohlednici ztvárnit svou uměleckou interpretaci Ptáka. Kromě toho připravili organizátoři Scenofestu celou řadu přednášek a prezentací ve všech oblastech divadelního designu, s hlavním programem nazvaným Top Ten Talks, který představil přední osobnosti světového divadla - např. Heinera Goebbelse, Mariu Elenu Roque, Richarda Hudsona, Dmitrije Krymova atd.

Scenofest podpořila celá řada mezinárodních kulturních organizací, škol a univerzit, architektonických i technologických firem z ČR i zahraničí a podílelo se na něm cca 200 dobrovolníků z celého světa, včetně mezinárodního týmu 20 odborníků, kteří jej tři roky připravovali bez nároku nahonorář. Světoví tvůrci připravovali dílny i vystupovali v různých přednáškách a seminářích a věnovali tak většinou zcela zdarma svůj čas a zkušenosti začínajícím kolegům.

Prostřednictvím Scenofestu se na PQ znovu výrazněji představil současný světelný a zvukový design, pro tyto prezentace se organizátorům podařilo zajistit světelnou i zvukovou techniku a vybavení špičkové úrovně, které v ČR většinou zatím není k dispozici.

Scenofest vznikl ve spolupráci Pražského Quadriennale a Mezinárodní organizace scénografů, divadelních techniků a architektů – OISTAT.

Více informací na www.scenofest.org.


 

 

Slideshow

Sekce národních expozic

Ovládání slideshow

Belgie - školní expozice

PQ Spot - Video

PQ sot_web2.wmv